KALVSVIKS KYRKA

MOSSÖ

LILLA ALMÖ

FÖRARM

KVARNHOLMEN

ÄLLÖREN

RISÖ

RISÖHOLM

BRAMSHOLME

JÄTAFJORDEN

VATTENTORNET TELEBORG VÄXJÖ

FJÄRRVÄRMEVERKET VÄXJÖ

KLASARNA

HARÖ

SKARNHOLMEN